ประกาศรายชื่อผู้เข้าประกวดหนูน้อยนพมาศ 2018

ประกาศรายชื่อผู้เข้าประกวดหนูน้อยนพมาศ 2018

รายชื่อผู้เข้าประกวด Harbor Junior นพมาศ 2018 ในวันที่ 18 พ.ย. 61 ณ. ลานกิจกรรม ชั้น 4 ศูนย์การค้าฮาร์เบอร์ พัทยา  เริ่มลงทะเบียนเวลา 9.30-10.30 น. บริเวณชั้น 4 ศูนย์การค้าฮาร์เบอร์ พัทยา ผู้ปกครองต้องเตรียมเอกสารสูติบัตร สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน...
Happy 3 Buffet 790. –

Happy 3 Buffet 790. –

Enjoy at Harbor Pattaya!! Choosing your 3 favorite zones from the 11, you can play all-day long without any interruption.  Include rental equipment fee each zone.   Customer who bought voucher before Dec. 25, will automatically upgrade to the new condition. There are...