ประกาศรายชื่อผู้เข้าประกวดหนูน้อยนพมาศ 2018

ประกาศรายชื่อผู้เข้าประกวดหนูน้อยนพมาศ 2018

รายชื่อผู้เข้าประกวด Harbor Junior นพมาศ 2018 ในวันที่ 18 พ.ย. 61 ณ. ลานกิจกรรม ชั้น 4 ศูนย์การค้าฮาร์เบอร์ พัทยา  เริ่มลงทะเบียนเวลา 9.30-10.30 น. บริเวณชั้น 4 ศูนย์การค้าฮาร์เบอร์ พัทยา ผู้ปกครองต้องเตรียมเอกสารสูติบัตร สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน...
Declaration list of the contestants singing. HarborLand Kid O-Ke

Declaration list of the contestants singing. HarborLand Kid O-Ke

Declaration list of the contestants singing. HarborLand Kid O-Ke on October 27th – 28th, 2018 at 4th Fl., Harbor Pattaya    Competing models under 12 years old. on October 27th, 2018   เด็กหญิง ปารย์ชนก ผ่านสำแดง อายุ 6 ปี เด็กหญิง ศรีสุภา เกศวพิทักษ์ อายุ 9 ปี...