การแข่งขัน Junior AdventureLand Challenge Season 2

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 – 15.00 น.

โซน AdventureLand ชั้น 4 ศูนย์การค้าฮาร์เบอร์พัทยา จ.ชลบุรี

ประเภทการแข่งขัน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

  1. Junior ชาย
  2. Junior หญิง

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

  1. ต้องมีความสูงระหว่าง 110 – 140 เซนติเมตร
  2. ไม่จำกัดอายุ
  3. ต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันครบทุกชิ้น ในระหว่างการแข่งขัน

กติกาในการแข่งขัน

  1. รอบแรก : เริ่มเล่นจากจุด Start ทีละคน จับเวลา 3 นาที ผู้ที่ทำระยะได้ไกลที่สุด 5 ลำดับแรกจะได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
  2. รอบสอง : เริ่มเล่นจากจุด Start – Finish ผู้ที่ทำเวลาได้เร็วที่สุด จะเป็นผู้ชนะ

กำหนดการ

10.00 – 11.30 น.                   ลงทะเบียนการแข่งขัน

12.00 – 13.00 น.                   แข่งขันรอบแรก (หญิง-ชาย)

13.15 – 14.00 น.                   แข่งขันรอบสอง (หญิง-ชาย)

14.15 น.                                 ประกาศผล , รับรางวัล

รางวัลในแต่ละประเภท

รางวัลชนะเลิศ                                     จะได้รับเงินสด 1,000 บาท ,เหรียญทอง ,บัตร Free Pass จำนวน 5 ใบ และเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑              จะได้รับเงินสด 500 บาท ,เหรียญเงิน ,บัตร Free Pass จำนวน 4  ใบ และเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒             จะได้รับเหรียญทองแดง ,บัตร Free Pass จำนวน 3 ใบ และเกียรติบัตร

*ผู้เข้าแข่งขันทุกคน จะได้รับ บัตรส่วนลด 50% คนละ 1 ใบ

วิธีสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

  1. กรอกใบสมัคร และชำระค่าสมัคร 300 บาท ได้ที่โซน AdventureLand ชั้น 4 ศูนย์การค้าฮาร์เบอร์พัทยา
  2. สมัครทาง line : Click here
  3. สอบถามรายละเอียดการแข่งขัน line : applesarin