สนุกสุดคุ้มกับโปรโมชั่น “Super Pass Extra 888” ขยายเวลาสนุก เพิ่มความพิเศษมากขึ้น! เล่นสนุกทั้ง 10 โซนเครือฮาร์เบอร์แลนด์ กรุ๊ป พัทยา ในราคาเพียง 888 บาท เพิ่มความพิเศษ! “WonderLand” เล่นได้ 2 เครื่องเล่น ๆ ละ 1 รอบ ซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตร ชั้น...